Torsdagen den 28:e september 2023
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
- Vad är CGI?
- Vilka CGI-script får jag installera?
- Hur gör jag för att installera ett CGI-script (CH MOD)?
- Vilka är sökvägarna till Perl, sendmail osv?
- Var finns det bra gratis script att ladda hem?
- Kan er support hjälpa mig när scriptet inte vill fungera?
- Kan jag ha ett CGI-script som startsida?
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Kan jag ha ett CGI-script som startsida?Ja, genom att döpa scriptet till index.cgi och ta bort ev. andra startsidor. Detta rekommenderas dock inte då CGI-script tar upp stora systemresurser. Använd därför bara CGI-script då de verkligen behövs, och fundera över om Du verkligen behöver ha det som startsida.

Observera också att Du måste ta bort eller byta namn på andra typer av startsidor med följande namn:
index.html
index.html
index.shtml
index.asp
default.asp
index.php
index.php4
index.php3
för att index.xgi skall dra igång.

Filerna ovan är angivna i rankningsvärde. Först letar servern efter index.html. Finns inte denna försöker den med index.html. Finns inte den försöker servern med index.shtml osv. Har Du exempelvis två startsidor som heter index.cgi och default.asp kommer default.asp att laddas, eftersom den står högre i ranking.