Söndagen den 14:e juli 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
- Vad är CGI?
- Vilka CGI-script får jag installera?
- Hur gör jag för att installera ett CGI-script (CH MOD)?
- Vilka är sökvägarna till Perl, sendmail osv?
- Var finns det bra gratis script att ladda hem?
- Kan er support hjälpa mig när scriptet inte vill fungera?
- Kan jag ha ett CGI-script som startsida?
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Hur gör jag för att installera ett CGI-script (CH MOD)?Efter att Du laddat upp Ditt script måste rättigheterna ändras så att scriptet kan köras. Först och främst måste scriptet ha ändelsen .pl eller .cgi. Gör sedan enligt instruktionerna nedan. Observera att Du inte är begränsad till att lägga filerna i en speciell "cgi-bin" utan Du kan placera dessa precis var Du vill på kontot (i web-katalogen). Det finns dock en speciell katalog vid namn cgi-bin som Du kan använda.

Förutom själva "CH MOD installationen" krävs ofta att Du går in i filen och ändrar en del variabler. Denna sida visar endast hur Du "ch moddar" scriptet.

Vi kommer bara gå in på hur Du gör i WS FTP samt Cute FTP då dessa uteslutande är de mest använda FTP-klienterna på marknaden. Likheter finns dock med andra FTP-program.


Guide till Cute FTP


Logga in till Ditt konto och leta Dig fram till det script Du vill ändra rättigheter på. Högerklicka på filen och välj "CHMOD..." som bilden nedan visar.
 


Klicka här för större bild


En ny ruta kommer upp. Skriv in "755" i fältet "Manual" som bilden nedan visar och klicka på "OK".

Installationen av scriptet är nu klart. Exemplet ovan är för version 4.2 under Windows XP och tillvägagångssättet kan skilja sig en aning beroende på version. Dock är det mesta lika.


Klicka här för större bild


Guide för WS FTP


Logga in till Ditt konto och leta Dig fram till det script Du vill ändra rättigheter på. Högerklicka på filen och välj "FTP Commands" och sedan "chmod (UNIX)" som bilden nedan visar.
 


Klicka här för större bild


En ny ruta kommer upp. Skriv in "755" i fältet "Numeric Value" som bilden till höger  visar och klicka på "OK". OBS. I vissa äldre versioner saknas detta fält och Du måste Du klicka i en del kryssrutor. Hur dessa skall vara ikryssade ser Du också på bilden nedan.Installationen av scriptet är nu klart. Exemplet ovan är för version 7.0 och tillvägagångssättet kan skilja sig en aning beroende på version. Dock är det mesta lika.


Klicka här för större bild