Onsdagen den 19:e juni 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
- Vad är CGI?
- Vilka CGI-script får jag installera?
- Hur gör jag för att installera ett CGI-script (CH MOD)?
- Vilka är sökvägarna till Perl, sendmail osv?
- Var finns det bra gratis script att ladda hem?
- Kan er support hjälpa mig när scriptet inte vill fungera?
- Kan jag ha ett CGI-script som startsida?
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vilka är sökvägarna till Perl, sendmail osv?Innan Du för över Ditt script måste Du ställa in en del variabler till Perl, Sendmail etc. Dessa är olika för olika typer av servrar. För våra maskiner gäller följande.

Perl (version 5.004.4)
/usr/bin/perl

Sendmail
/usr/sbin/sendmail

Date
/bin/date

Din absoluta sökväg på servern (the absolute server path)
/home/httpd/vhosts/domain.com/httpdocs

...där domain.com ersättas med Din egen domän. Om Du exempelvis skall skriva sökvägen till filen hej.cgi som Du har placerat i mappen cgi på Ditt konto, och Du har domännamn hejhej.com blir den absloluta sökvägen till hej.cgi:
/home/httpd/vhosts/hejhej.com/httpdocs/cgi/hej.cgi