Onsdagen den 19:e juni 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
- Vad är SSI?
- Vad måste göras för att SSI skall fungera på en sida?
- Vilka kommandon finns i SSI?
- Var finner jag dokument om SSI?
- Kan man köra SSI utan att ha ändelsen ".shtml" på sidan?
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vilka kommandon finns i SSI?Det finns en oändlig radda kommandon och variabler och alla finns inte med här. Läs en bok om detta eller se här för några bra länkar till sidor om SSI om Du vill fördjupa Dig. Observera att dessa kommandon ej är testade på våra maskiner och att flera av dem inte stöds p.g.a. säkerhetsskäl samt mjukvaruversion.

#exec
Exekverar ett cgi-program.

<!--#exec cgi="cgi_fil_namn" -->

Börja från dokumentets rot om du vill uppge hela sökvägen, t ex "/användarnamn/sökväg/cgi_fil_namn".

Med #exec kan du även skapa OS-kommandon. Kommandon skapas med hjälp av argument cmd

<!--#exec cmd="system_kommandon" -->

Om du är t ex på UNIX och vill lista alla filer i det aktuella biblioteket, skriver du:

<!--#exec cmd="ls" -->

Om du vill exekvera fler än ett kommando, lista dem ett efter ett och separera med ett semikolon.

#include
Du kan även inkludera en HTML-fil, dvs fil med tillägget .html. Men var noga med att inte ha i denna fil element som bara får förekomma en gång per dokument, såsom elementet HTML, hela huvuddelen och elementet BODY. Finns det (t ex) två BODY i ett dokument kommer dokumentet att vara ogiltigt.

virtual
Anger en virtuell sökväg till ett dokument som finns på servern

<!--#include virtual="/~server/virtual_dokument.txt"-->

file
Anger en sökväg till det aktuella biblioteket

<!--#include file="dokument.txt"-->

#fsize
Skriver ut storleken av den angivna filen

<!--#fsize file="dokument.txt"-->

flastmod
Skriver ut datum av senaste redigeringen av det angivna dokumentet

<!--#flastmod file="dokument.txt"-->

#config
filanalys - har två taggar

errmsg
kontrollerar vilka meddelanden som skickas vid eventuella fel. Felen registreras i en log fil

<!--#config errmsg="[Något meddelande!]"-->

sizefmt
bestämmer formateringen

<!--#config sizefmt="bytes"-->

#echo
Skriver ut värde av den angivna variabeln. Har bara en tag - var

<!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->

Variabler - #echo

<!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
datum och lokal tid
(t ex: 04/14/96 2:43 PM)

<!--#echo var="DATE_GMT"-->
Greenwich Mean datum och tid
(t ex: Friday, 12-Apr-96 21:14:30 GMT)

<!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->
namn på det aktuella dokumentet
(t ex: ssi.htm)

<!--#echo var="DOCUMENT_URI"-->
visar den lokala sökvägen av det aktuella dokumentet

<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->
fjärrserverns IP adress
(t ex: 193.12.207.1)

<!--#echo var="REMOTE_HOST"-->
fjärrserverns namn
(t ex: aristotle.algonet.se)

<!--#echo var="REMOTE_USER"-->
fjärr-användarnamn

<!--#echo var="REMOTE_IDENT"-->
visar om support ges åt RFC931-identifikationen

<!--#echo var="SERVER_NAME"-->
serverns lokala datornamn
(t ex: www.epsab.com)

<!--#echo var="SERVER_PROTOCOL"-->
HTTP:s namn/version av den aktuella servern
(t ex: HTTP/1.0)

<!--#echo var="SERVER_SOFTWARE"-->
HTTP-serverns programvara
(t ex: Apache/1.0.3)

<!--#echo var="SERVER_PORT"-->
HTTP:s IP port
(t ex: 80)

<!--#echo var="HTTP_ACCEPT"-->
mime typer som får stöd av fjärrservern
(t ex: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, */*)

<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT"-->
namn på bläddrare som används av fjärrservern
(t ex: Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 95))

<!--#echo var="HTTP_REFERER"-->
URL av ett HTML-dokument som refererade till fjärrdokumentet

<!--#echo var="HTTP_COOKIE"-->
cookie som skickas från fjärrservern
(t ex: s=aristotle18288829419709252)

<!--#echo var="GATEWAY_INTERFACE"-->
namn/version på Common Gateway Interface som är tillgänglig på den aktuella HTTP-servern
(t ex: CGI/1.1)

<!--#echo var="REQUEST_METHOD"-->
metod som används när det aktuella dokumentet begärs
(t ex: GET)

<!--#echo var="SCRIPT_NAME"-->
sökväg till ett skript
(t ex: /htbin/cgiwrap )

<!--#echo var="CONTENT_TYPE"-->
content type av bifogade info som används med attributen POST eller PUT

<!--#echo var="CONTENT_LENGTH"-->
längd på bifogade info som används med attributen POST eller PUT

<!--#echo var="PATH_INFO"-->
extra info om sökvägen

<!--#echo var="PATH_TRANSLATED"-->
som PATH_INFO men med speciella shell-tecken som bytts ut av det lokala systemet

<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
senaste andringsdatum och tid

<!--#echo var="FROM"-->
fjärranvändarens namn (oftast epost adress)

<!--#echo var="FORWARDED"-->
namn på proxy-servern som "behandlar" det aktuella dokumentet

<!--#echo var="ACCEPT_LANGUGE"-->
listar människospråk som accepteras av fjärrservern

<!--#echo var="QUERY_STRING"-->
query sträng från fjärrbrowsern
(t ex: user=användarnamn&script=skriptnamn.sh)

<!--#echo var="QUERY_STRING_UNESCAPED"-->
som ovan men unescaped, dvs ASCII motsvarigheter

<!--#echo var="AUTH_TYPE"-->
fastställningstyp av fjärrautenticitet