Måndagen den 15:e april 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
- Vad är SSI?
- Vad måste göras för att SSI skall fungera på en sida?
- Vilka kommandon finns i SSI?
- Var finner jag dokument om SSI?
- Kan man köra SSI utan att ha ändelsen ".shtml" på sidan?
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vad måste göras för att SSI skall fungera på en sida?Om Du använder SSI i en vanlig HTML-sida, byter Du filändelsen till .shtml (server parsed html).

Om Du vill används SSI-taggar i ASP-filer behöver Du inte göra någonting, asp-filer söks igenom efter SSI automatiskt.