Onsdagen den 19:e juni 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
- Vad är en Microsoft Access Databas?
- Var skall jag lägga min Access-databas?
- Hur gör jag för att koppla en ASP-sida till en Access-databas?
- Ett litet exempel på en databaskoppling
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Ett litet exempel på en databaskopplingÄr Du kanske inte så van vid att ansluta till databaser och inte känner igen uttrycket System DSN så kan exemplet nedan kanske få Dig på fötter. Vi kommer här från grunden berätta hur Du skapar en ASP-sida, en databas och hur Du kopplar dem samman.

Först och främst måste Du ha ett Windows NT/2000-kontot, detta beställer Du här.


Skapa databasen

Vi börjar med att skapa databasen. I hela det här exemplet kommer vi att använda Access XP så vissa bilder och texter kan skilja sig med andra versioner av Access. Starta Microsoft Access ( 97/2000/XP spelar ingen roll ). En ruta kommer upp där Du väljer "Tom Access-databas".


En ny ruta kommer upp där Du väljer vart Du vill spara databasen och vad den skall heta. Ett tips kan vara att spara den i samma mapp som Din hemsida eller i närheten av Din hemsida, men det är upp till Dig. OBS! Databasen måste ha exakt samma namn som Du valde när Du beställde Windows NT/2000-kontot.

Nu är det dags att skapa en tabell i databasen. Detta gör Du genom att välja fliken "Tabeller" och sedan klicka på "Ny", ungefär som nedan.


Klicka här för större bild


En ny ruta kommer upp där Du väljer vart Du vill spara databasen och vad den skall heta. Ett tips kan vara att spara den i samma mapp som Din hemsida eller i närheten av Din hemsida, men det är upp till Dig. OBS! Databasen måste ha exakt samma namn som Du valde när Du beställde Windows NT/2000-kontot.

Nu är det dags att skapa en tabell i databasen. Detta gör Du genom att välja fliken "Tabeller" och sedan klicka på "Ny", ungefär som nedan.


Klicka här för större bild


I den nya rutan som kommer upp väljer Du "Designläge" och klicka på "OK".

Klicka här för större bild


Nu kommer själva tabell-fönstret upp. I fältnamn skriver Du in de olika fält som skall finnas i tabellen. I vårt exempel kallar vi dem id, first_name och last_name. Som datatyp sätter vi räknare för id och text för first_name och last_name. Du kan ge en beskrivning till fälten, men det är ingenting som behövs.

Stäng fönstret då Du är klar, och Din tabell-design ser ut som på bilden till höger. Du kommer få upp en ruta som säger "Vill du spara designändringar av tabellen 'Tabell1'?". Välj "Ja".


Klicka här för större bild


Nu vill Access ha ett namn för tabellen och där skriver Du in "names". Klicka på "OK".

En ny fråga kommer upp om att det inte finns någon primärnyckel. Välj bara "Ja" så skapar Access en primärnyckel åt Dig.

Nu ser du tabellen "names" i listan över tabeller. Dubbelklicka på den för att öppna tabellen. Nu är det dags att fylla i information i tabellen. Skriv in några förnamn och efternamn, som tabellen till höger visar. Som Du kommer att märka ordnar Access själv ID:t.

När Du skrivit in några namn stänger Du tabellen. Vid förfrågan om Du vill Spara, välj Ja.

Nu är faktiskt tabellen klar och Du kan avsluta Access. För över databasen till Ditt NT/2000-konto.


Klicka här för större bild
 


Skapa ASP-sidan

Skapa en ny text-fil med Anteckningar/Notepad, FrontPage eller vad Du nu vill och lägg in följande kod:

<html>
<head>
<title>En liten databaskoppling</title>
</head>
<body>
<% Dim rs
Set rs = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
rs.Open "names", "DSN=db000_namn"

While Not rs.EOF
Response.Write "ID : " & rs("id") & "<br>"
Response.Write "First Name : " & rs("first_name") & "<br>"
Response.Write "Last Name : " & rs("last_name") & "<br>"
Response.Write "<br>"
rs.MoveNext
Wend

rs.Close
Set rs = Nothing %>
</body>
</html>


Har Du följt alla instruktioner och valt samma namn som oss i detta lilla exempel är det enda Du behöver ändra på följande rad:

rs.Open "names", "DSN=db000_namn"

db000_namn ändrar Du till Ditt DSN-namn

Spara filen som test.asp och för över till Ditt ordinarie domänkontot.

Anropa filen via webbläsaren genom att skriva sökvägen till filen, ex http://www.Min-Domain.com/test.asp.
Har Du gjort allting rätt får Du nu upp följande text (från databasen) i webbläsaren och vårt exempel är fullbordat.

ID : 1
First Name : Nisse
Last Name : Nilsson

ID : 2
First Name : Johan
Last Name : Johansson

ID : 3
First Name : Erik
Last Name : Eriksson

ID : 4
First Name : Peter
Last Name : Pettersson

ID : 5
First Name : Hans
Last Name : Hansson