Onsdagen den 22:e maj 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
- Vad är en Microsoft Access Databas?
- Var skall jag lägga min Access-databas?
- Hur gör jag för att koppla en ASP-sida till en Access-databas?
- Ett litet exempel på en databaskoppling
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Hur gör jag för att koppla en ASP-sida till en Access-databas?Först och främst måste Du ha ett Windows NT/2000-konto hos oss. Detta beställer Du här.
När Ditt extra Windows NT/2000-konto är upplagt och Du har fått alla uppgifter för Du över Din databas till det extra kontot genom att följa instruktionerna på "Var skall jag lägga min Access-databas?".

Nu är det dags att göra själva kopplingen. I ASP-sidan (som ligger på Ditt ordinarie domänkonto) lägger Du in följande kod för att ansluta till Din databas på NT/2000-kontot.

<% Dim rs
Set rs = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
rs.Open "tabell", "DSN=db000_namn"
' Övrig kod...
rs.Close
Set rs = Nothing %>


Detta är bara ett litet exempel och koden kan se ut på andra sätt också, men detta är en fungerande stomme för anslutningen.

Ofta är ASP-script som man laddar hem från Internet konfigurerade för att ansluta till en databas på samma konto (när man har hela sitt konto på en Windows NT/2000-server". Då ser "kopplings-koden" ut ungefär som nedan...

<%
Dim ConnectString, conn

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
%>


Men nu ligger ju inte databasen och scriptet på samma server. Detta har dock oftast en enkel lösning. Raden

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")

byter du ut mot följande:

ConnectString = "dsn=db000_namn"

Och hela anslutningen i kod ser då ut som följer...

<%
Dim ConnectString, conn

ConnectString = "dsn=db000_name"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
%>


"db000_namn" som anges ovan ersätter Du naturligtvis med namnet på Din DSN.

Detta är ett enkelt sätt att få ASP/Access-script från nätet att snabbt fungera. Lycka till.

Se också "Ett litet exempel på en databaskoppling, steg för steg" för en första liten övning att ansluta till en databas.