Söndagen den 14:e juli 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
- Vad är WAP?
- Kan jag sätta en WAP-sida som startsida. Ex. index.wml?
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Kan jag sätta en WAP-sida som startsida. Ex. index.wml?Ja, detta går att lösa med en s.k. ".htaccess"-fil. nedan visar vi exakt hur Du gör.

Skapa en fil vid namn .htaccess lokalt på Din hårddisk. Kan Du inte döpa filen till .htaccess kan Du tills vidare kalla den htaccess.txt eller bara htaccess

Öppna filen med Notepad / Anteckningar och skriv följande rad:

DirectoryIndex index.wml

Spara filen och anslut via FTP till Ditt konto hos oss. Gå till mappen som Du vill att index-filen skall gälla i (ex. /httpdocs/wap/) och ladda upp filen. Observera att innehållet i alla underkataloger till mappen Du placerar .htaccess-filen i nu också kommer att ha index.wml som startsida.

Hade filen namnet .htaccess från början är Du nu klar. Om filen hette något annat, exempelvis htaccess.txt döper Du nu om filen på servern till .htaccess (observera punkten för htaccess).

Om Du redan har en .htaccess-fil i katalogen på Din hemsida kan Du helt enkelt inkludera raden ovan i den befintliga filen. Du kan med andra ord har flera olika "kommandon" i en och samma .htaccess-fil.