Måndagen den 15:e april 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
- Vad är SSL?
- Hur gör jag delar av min sida säker med SSL?
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vad skall min förstasida heta för att komma upp om man skriver www.domän.com i webbläsaren?Det skulle vara krångligt om man alltid var tvungen att skriva in sökvägen till startsidan, ex www.domän.com/index.html. Just därför finns det startsidor som automatiskt kommer upp om man enbart skriver in www.domän.com. De startsidor som finnas konfigurerade på våra servrar är följande:

index.html
index.htm
index.shtml
index.asp
default.asp
index.php
index.php4
index.php3
default.php
index.cgi
index.pl

Filerna ovan är angivna i ordning. Först letar servern efter index.html. Finns inte denna försöker den med index.htm. Finns inte den försöker servern med index.shtml osv. Har Du exempelvis två startsidor som heter index.php och default.asp kommer default.asp att laddas, eftersom den står högre i ranking.

Observera att du faktiskt kan ha ett cgi-script som startsida genom att ta döpa scriptet till index.cgi och ta bort ev. andra startsidor. Detta rekommenderas dock inte då CGI-script tar upp stora systemresurser. Använd därför bara CGI-script då de verkligen behövs.