Torsdagen den 29:e februari 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
- När jag försöker logga in till mitt konto via SSH eller Telnet så "slängs jag ut". Har jag Shell-access?
- Om jag måste utföra något som kräver Shell access, hur gör jag det?
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Om jag måste utföra något som kräver Shell access, hur gör jag det?MySQL kan administreras via PHPMyAqdmin som finns "inbyggt" i kontrollpanelen för Ditt konto. Lika så lösenordsskyddning av kataloger. Ändrandet av skrivrättigheter (CH MOD) kan göras via FTP. Det finns flera alternativ och det mesta kan göras utan Shell-access.

Om Du av någon anledning måste göra något som kräver Shell-access, hör av Dig till oss med utförliga instruktioner så kan vi i de flesta fall göra arbetet år Dig, så länge det inte bryter mot vårt avtal, eller innebär en säkerhetsrisk eller riskerar att försämra serverns stabilitet.