Söndagen den 14:e juli 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
- Vad är en MySQL databas och hur ser den ut?
- Hur skapar jag en MySQL databas?
- Hur tar jag bort en MySQL databas?
- Hur administrera jag min MySQL databas?
- Hur kopplar jag en MySQL-databas till en PHP-sida?
- Varför får jag ett felmeddelande om "localhost" eller "127.0.0.1"  när jag försöker kontakta min databas?
- Var kan jag hitta guider och information kring MySQL?
- Vilken typ av support kan jag få kring MySQL?
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vad är SSI?SSI är korta kommandon som skrivs in i vanliga hemsidedokument. Dessa kommandon tillåter skapandet av dokument med dynamisk genererad information. Dynamisk genererad information är information som inte finns i dokumentet men infogas av servern först då dokument har begärts. Det kan vara nuvarande tid, information från vilken server dokumentet har begärts eller infogandet av någon annan information t ex ett annat dokument.

De flesta dokument visas på det sätt de är strukturerade. För att ett dokument ska visas med ett annat innehåll, t ex även innehålla information som inte finns i det måste man tala om för servern att dokumentet dels behöver bearbetas/analyseras innan det skickas vidare dels vad som ska göras. (En sådan analys kallas för parsing.) Man talar om för servern att ett visst dokument ska bearbetas genom att lägga .shtml (server parsed html) till dokumentets namn.

Genom att inkludera SSI-kommandon i dokumentet talar man om för servern vad den ska göra. SSI-kommandon skrivs in i dokumentet som HTML-kommentarer.

<!-- Detta är en HTML-kommentar -->

Normalt ignoreras alla kommentarer - de visas inte på skärmen. För att servern skulle förstå att just denna kommentar inte ska ignoreras därför att den innehåller ett SSI-kommando börjar man kommentaren med tecknet # (stege) som följs direkt av ett nyckelord. Nyckelordet talar om för servern vad den ska göra. T ex nyckelordet include säger att en annan fil ska inkluderas.

SSI:er skrivs som osynliga kommentarer dvs mellan <!-- och -->.

<!--#kommando tag1="värde1" tag2="värde2" -->