Söndagen den 14:e juli 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
- Hur laddar jag upp min sida genom FrontPage?
- Vilka versioner av FrontPage stöds?
- Kan jag ta bort FrontPage extensions från kontot?
- Kan jag använda FrontPage och FTP på samma filer?
- När jag öppnar min sajt via FrontPage får jag meddelandet "Server Timed Out... Request could not be completed." Vad gör jag?
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Kan man köra SSI utan att ha ändelsen ".shtml" på sidan?Ja, detta går att lösa med en s.k. ".htaccess"-fil. nedan visar vi exakt hur Du gör.

Skapa en fil vid namn .htaccess lokalt på Din hårddisk. Kan Du inte döpa filen till .htaccess kan Du tills vidare kalla den htaccess.txt eller bara htaccess

Öppna filen med Notepad / Anteckningar och lägg till följande rad:

AddHandler server-parsed .html

Spara filen och ladda upp till Ditt konto via FTP. Filen lägger i "/httpdocs"-katalogen.

Hade filen namnet .htaccess från början är Du nu klar. Om filen hette något annat, exempelvis htaccess.txt döper Du nu om filen på servern till .htaccess (observera punkten för htaccess).

Du kan nu skriva SSI-taggar i vanliga .html-filer och slipper därmed .shtml-extensionen.

Om Du redan har en .htaccess-fil i "/httpdocs"-katalogen på Din hemsida kan Du helt enkelt inkludera raden ovan i den befintliga filen. Du kan med andra ord har flera olika "kommandon" i en och samma .htaccess-fil.