Torsdagen den 29:e februari 2024
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
- Hur ställer jag in mitt e-postprogram att hämta hem e-post från mitt konto?
- Hur skapar jag nya e-postkonton?
- Hur kan jag få flera e-postadresser att gå till samma e-postkonto?
- Hur skapar jag en vidarebefordran / forward?
- Hur gör jag för att skapa en autoresponder?
- Hur ändrar jag på ett befintligt e-postkonto / forward / autoresponder?
- Hur gör jag för att ta bort ett befintligt e-postkonto / forward / autoresponder?
- Hur gör jag ett formulär som skickas till mig via e-post?
- Jag kan inte skicka e-post från min Palm med era SMTP-servrar. Vad kan vara fel?
- Jag får meddelandet "Could not send mail... Please POP before relaying" när jag försöker skicka mail?
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Hur gör jag ett formulär som skickas till mig via e-post?Har Du tröttnat på att använda mailto:User@doman.com? Det fungerar inte för de som ex. använder Hotmail samt Du får kanske inte den information Du önskar. Med ett formulär kan Du få ut mer information på ett enklare och mer proffisionellt sätt. Så här enkelt är det...


Det finns massor av CGI-script att använda till ändamålet, men det bästa och troligen mest använda är FormMail vilket är ett helt gratis script från Matts' Script Archive.

Ladda först hem scriptet till Din hårddisk från vår server. Scriptet heter Formmail.cgi och Du hem det under "Gratis Script".

Öppna nu filen formmail.cgi i Anteckningar/Notepad. Det finns två ställen som du måste ändra på. Vi börjar med:

@recipient_addresses = ('user1@domain1.xyz','user2@domain1.xyz','user3@domain2.xyz');

Här anger Du de e-postadresser som formuläret ska kunna skickas till. Om du ex. vill att Ditt formulär ska kunnas skickas till kalle@kula.com och johanna@landet.se ska raden se ut så här:

@recipient_addresses = ('kalle@kula.com','johanna@landet.se');

Observera att varje e-post måste omges av ' samt vara åtskilda med ett komma. Om Du bara vill att formuläret ska kunna skickas till en email ändrar du redan till något i stil med följande:

@recipient_addresses = ('min@email.com');

Dags för den andra raden som ska ändras. Här anger Du Din domän och Ditt IP:

@recipient_domains = ('*.domain1.xyz','111.111.111.111');

Har Du ex. domänen nisse.com och IP 123.21.23.11 ändrar Du redan till:

@recipient_domains = ('*.nisse.com','123.21.23.11');

(OBS! Ange domänen med *. framför så fungerar det med både www och utan www, samt om du använder subdomäner.)

Stäng och spara.

För sedan över filen formmail.cgi till din domän genom FTP och ändra rättigheterna till CH MOD 755 (instruktioner hur Du ändrar rättigheter hittar Du här). Nu är själva scriptet klart.

Nu är det dags att skapa själva formuläret, vilket kanske är den knepigaste biten. Öppna eller skapa det HTML-dokument som Du vill att formuläret skall vara i. Basen för detta set ut som nedan. Klipp ut och klistra in på det ställe där formuläret skall ligga.

<form ACTION="http://www.doman.xy/cgi-bin/formmail.cgi" METHOD="POST">
<input type=hidden name="recipient" value="min-email@doman.xy">
<input type="hidden" name="subject" value="Från mitt formulär">
<input type=hidden name="redirect" value="http://www.doman.xy/tack.html">
<input type=text name="realname"><br>
<input type=text name="email"><br>

<!-- Övriga fält, kryss-boxar etc. -->

<input type="submit" value="Skicka" name="Skicka">
</form>

"http://www.doman.xy/cgi-bin/formmail.pl" ändrar Du till den sökväg där formmail.pl-filen ligger.

"min-email@doman.xy" ändrar Du till Din e-post, dit e-posten skall skickas.

"Från mitt formulär" ändrar Du till det Subject som skall visas i Din e-post-klient.

"http://www.doman.xy/tack.html" ändrar Du till den sida som skall visas som bekräftelsesida då formuläret har skickats.

"realname" och "email"skall Du inte ändra. Detta fält erbjuder användaren att fylla i sitt namn, vilket kommer att visas som avsändare av e-posten.

"Övriga fält, kryss-boxar etc." ersätter Du med med fält, kryssboxar, text-rutor som Du vill ha med i formuläret. Nedan följer några exempel.

Vanlig text-box:
<input type=text name="Telefonnummer">

Större fält för längre texter i flera rader:
<textarea rows="2" name="Meddelande" cols="20"></textarea>

Rows och Cols är storleken på fältet. Rows är antal rader och cols antal tecken på en rad.

Använder Du FrontPage lägger Du enkelt till fler fält genom att Välja "Insert > Form" eller motsvarande för Svensk version.

Komplett manual på engelska för FormMail finns HÄR.