Lördagen den 3:e december 2022
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
- Vad skall min förstasida heta för att komma upp om man skriver www.domän.com i webbläsaren?
- Hur lösenordsskyddar jag en katalog?
- Jag skulle vilja att det gick att se innehållet i en av mina mappar på servern. Går det?
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Jag skulle vilja att det gick att se innehållet i en av mina mappar på servern. Går det?Ja, detta går att lösa med en s.k. ".htaccess"-fil. nedan visar vi exakt hur Du gör.

Skapa en fil vid namn .htaccess lokalt på Din hårddisk. Kan Du inte döpa filen till .htaccess kan Du tills vidare kalla den htaccess.txt eller bara htaccess.

Öppna filen med Notepad / Anteckningar och skriv följande rad:
Options +Indexes

(Vill du i stället att en fillista INTE skall kunna visas byter Du ut + mot - i raden ovan så att den blir "Options -Indexes")

Spara filen och anslut via FTP till Ditt konto hos oss. Gå till mappen som Du vill att folk skall kunna se innehållet i och ladda upp filen. Observera att innehållet i alla underkataloger till mappen Du placerar .htaccess-filen i nu också syns via webben. Vi rekommenderar inte att Du placerar .htacces-filen i "/httpdocs"-katalogen då alla mappar på Ditt konto kan listas.

Hade filen namnet .htaccess från början är Du nu klar. Om filen hette något annat, exempelvis htaccess.txt döper Du nu om filen på servern till .htaccess (observera punkten för htaccess).

Om Du redan har en .htaccess-fil i katalogen på Din hemsida kan Du helt enkelt inkludera raden ovan i den befintliga filen. Du kan med andra ord har flera olika "kommandon" i en och samma .htaccess-fil.

OBS! Om Du har en fil med något av följande namn; "index.html , index.html , index.shtml , index.asp , default.asp , index.php , index.php4 , index.php3 , index.cgi" kommer den sidan visas och katalogen kan inte listas. Om Du vill visa innehållet i en mapp ska Du alltså inte ha en fil med något av namnen ovan.