Söndagen den 14:e juli 2024
F?r?ndringar i e-posttj?nsten 2009-09-07

I v?r str?van att erbjuda b?ttre s?kerhet och stabilitet i v?ra e-posttj?nster kommer vi att g?ra tv? f?r?ndringar
den 7:e september som kr?ver att du g?r n?gra sm? f?r?ndringar i din mailklient. Om du endast anv?nder v?r webmail
eller har vidarebefordrat din e-post till n?gon extern e-postleverant?r (exempelvis Gmail eller Hotmail) p?verkas du inte av detta och beh?ver inte g?ra n?gonting.

?ndring 1) Samtliga anv?ndarnamn till e-postkonton ?ndras fr?n att enbart vara det som anges framf?r @ i mailadressen till att vara hela e-postadressen. Har du exempelvis mailadressen ?kalle@domain.se? ?r ditt nya anv?ndarnamn ?kalle@domain.se? och inte enbart ?kalle? som tidigare.

?ndring 2) Om du anv?nder v?r utg?ende SMTP-server (mail.din-egen-domain.se) f?r att skicka e-post m?ste du ?ven aktivera inst?llningen ?SMTP autentisering? i ditt mailprogram. Ange att samma anv?ndarnamn och l?senord som f?r den
inkommande mailen ska anv?ndas. Om du anv?nder din internetleverant?rs utg?ende mailserver p?verkas du inte och beh?ver inte g?ra n?gon ?ndring h?r.

Under en kort ?verg?ngsperiod kommer b?da varianterna fungera men byt redanidag till det nya formatet s? p?verkas du inte n?r omst?llningen g?rs inom kort.

Steg-f?r-steg-instruktioner f?r Outlook 2007
Starta Outlook och klicka p? "Verktyg" och sedan "Kontoinst?llningar". Under fliken E-Post dubbelklickar du sedan p? det mailkonto som du vill ?ndra p?. ?ndra sedan "Anv?ndarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan ?r det. Om du i f?ltet "Server f?r utg?ende e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverant?rs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) ?r du klar och kan klicka p? "N?sta" och "Slutf?r" f?r att spara ?ndringarna. Om du i f?ltet "Server f?r utg?ende e-post (SMTP)" d?remot anv?nder den utg?ende mailserver som du har f?tt genom oss (mail.din-egen.doman.se) m?ste du klicka p? knappen "Fler inst?llningar" och sedan fliken "Utg?ende server". Klicka i rutan "Den utg?ende servern (SMTP) kr?ver autentisering" samt "Anv?nd samma inst?llningar som p? servern f?r inkommande e-post". Klicka p? "OK" och sedan "N?sta" och "Slutf?r". Du ?r nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-f?r-steg-instruktioner f?r Outlook 2003 / XP
Starta Outlook och klicka p? "Verktyg" och sedan "E-Postkonton". Markera "Visa eller ?ndra befintliga e-postkonton" och klicka p? "N?sta". Dubbelklicka p? det mailkonto som du vill ?ndra p?. ?ndra sedan "Anv?ndarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan ?r det. Om du i f?ltet "Server f?r utg?ende e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverant?rs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) ?r du klar och kan klicka p? "N?sta" och "Slutf?r" f?r att spara ?ndringarna. Om du i f?ltet "Server f?r utg?ende e-post (SMTP)" d?remot anv?nder den utg?ende mailserver som du har f?tt genom oss (mail.din-egen.doman.se) m?ste du klicka p? knappen "Fler inst?llningar..." och sedan fliken "Utg?ende server". Klicka i rutan "Den utg?ende servern (SMTP) kr?ver autentisering" samt "Anv?nd samma inst?llningar som p? servern f?r inkommande e-post". Klicka p? "OK" och sedan "N?sta" och "Slutf?r". Du ?r nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-f?r-steg-instruktioner f?r Outlook Express
Starta Outlook och klicka p? "Verktyg" och sedan "Konton". Under fliken E-Post dubbelklickar du sedan p? det mailkonto som du vill ?ndra p?. Klicka p? fliken "Servrar" och ?ndra sedan "Kontonamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan ?r det. Om du i f?ltet "Utg?ende e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverant?rs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) ?r du klar och kan klicka p? "OK" och "St?ng" f?r att spara ?ndringarna. Om du i f?ltet "Utg?ende e-post (SMTP)" d?remot anv?nder den utg?ende mailserver som du har f?tt genom oss (mail.din-egen.doman.se) m?ste du klicka i rutan "Servern kr?ver autentisering". Klicka p? "OK" och sedan "St?ng". Du ?r nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-f?r-steg-instruktioner f?r Windows Mail
Starta Windows Mail och klicka p? "Verktyg" och sedan "Konton...". Under rubriken E-Post dubbelklickar du sedan p? det mailkonto som du vill ?ndra p?. G? till fliken "Servrar" och ?ndra sedan "E-postanv?ndarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan ?r det. Om du i f?ltet "Utg?ende e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverant?rs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) ?r du klar och kan klicka p? "OK" och "St?ng" f?r att spara ?ndringarna. Om du i f?ltet "Utg?ende e-post (SMTP)" d?remot anv?nder den utg?ende mailserver som du har f?tt genom oss (mail.din-egen.doman.se) klickar du ?ven i rutan "Servern kr?ver autentisering". Klicka p? "OK" och sedan "St?ng". Du ?r nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.